STEP DOWN MĚNIČ - OLDSTEP - 500VA

Step Down měnič - OldStep - 500VA

Zařízení slouží k napájení audio zařízení s pracovním napětím 100V až 120V, jedná se tedy převážně o komponenty prodávané na trhu v USA (120V)  a Japonsku (100V)

Výstup měniče je možno z výroby nastavit pro výstupní napětí 100, 110 a 120V kdy je schopen dodat plný výkon 500VA už při výstupním napětí 100V. Zabudovaný voltmetr na předním panelu indikuje skutečné efektivní napětí na výstupu, je-li měnič na prázdno nebo používán při nižším než jmenovitém výkonu je výstupní napětí o několik voltů vyšší, tento rozdíl je vždy v rozsahu daném normou pro jednotlivé hladiny napětí a nemůže vést k přetížení nebo poškození spotřebiče.

Měnič je konstruován jako elektrické zařízení třídy I tedy používá jako ochranu před nebezpečným dotykovým napětím ochranný kolík (vodič PE). Všechny příslušné svorky a kovové části přístroje jsou dle normy spojeny se zemním potenciálem přes ochranný PE vodič.

Tento měnič nelze použít jako oddělovací transformátor ve smyslu elektrického zařízení kategorie III.

Měnič je schopen napájet zařízení pro obě frekvence 50/60Hz.

Velkou výhodou měniče je integrovaný obvod zpožděného startu, kdy je omezen zapínací proud tak aby nedocházelo v mžikovému přetížení jističe a jeho vybavení. Měnič tak může být i přes svůj vysoká výkon připojen ke standardní pokojové zásuvce jištěné jističem 16A typu B. Tento obvod funguje zcela automaticky.

Měnič je dále vybaven výkonnou přepěťovou ochranou a síťovým filtrem, který účinně potlačuje vf rušení, které je tímto filtrem eliminováno a neproniká do připojených spotřebičů. Přepěťová ochrana spolu s VF filtrem velmi účinně chrání připojené zařízení a významně zvyšuje dlouhodobou spolehlivost a bezproblémovou funkčnost.  

Přepěťová ochrana a VF filtr chrání kompletní zařízení a spotřebiče na straně sekundárního napětí (100-120V - volitelné).

Zařízení je dále vybaveno dvěma zásuvkami pro připojení spotřebičů s napájením 230V, tento výstup je také chráněn přepěťovou ochranou a filtrem, obě zásuvky jsou spínané a poskytují napětí pro spotřebič když je přístroj zapnutý. S výhodou je tedy možné jedním tlačítkem zap/vyp ovládat až čtyři spotřebiče, dva 230V a dva 100-120V.

Technické parametry

Napájecí napětí (vstup):                                                                   230V, 50Hz

Výstupní napětí za přepěťovou ochranou a VF filtrem:                    230V

Maximální celkový odebíraný výkon na výstupu 230V:                   1500VA (obě výstupní zásuvky dohromady)

Výstupní napětí na sekundární straně měniče:                                100V, 110, 120V při jmenovitém výkonu                  (nastavitelné při výrobě zařízení nebo v servisu OldStep)

Maximální celkový výstupní výkon na sekundární straně:                500VA (obě výstupní zásuvky dohromady)

Integrovaná přepěťová ochrana

Integrovaný filtr pro symetrické i diferenciální rušení z napájecí sítě

Technické parametry přepěťové ochrany a VF filtru

Nejvyšší trvalé provozní napětí Uc 275,00 V AC

Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C 10 A

Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) L-N In 3,00 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) N-PE In 3,00 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) L+N-PE In 5,00 kA

Napěťová ochranná hladina mód L-N Up 1,20 kV

Napěťová ochranná hladina mód N-PE Up 1,50 kV

Napěťová ochranná hladina mód L-PE Up 1,50 kV

Doba odezvy L-N ta 25 ns Doba odezvy N-PE ta 100 ns

Útlum filtru při 1MHz nesymetrický (50 Ω/50 Ω) 30 dB

Ovládací prvky

Síťový vypínač – odpojuje celé zařízení od napájecí sítě, poloze on je zařízení v režimu stadby

Vypínač měřícího voltmetru – vypíná voltmetr na předním panelu

Ovládací tlačítko – prvním stiskem zapíná měnič z režimu „standby“ do „on“, stlačením a držením cca 3s vypíná měnič zpět do režimu „standby“

Provoz zařízení

V případě používání měniče v režimu plného výkonu musí být volně přístupné větrací otvory v horním a spodním krytu, v běžném domácím použití je oteplení zařízené minimální a nevyžaduje specifické umístění.

Leták produktu ke stažení:

STEP DOWN MĚNIČ A4 přední strana_ final.pdf (600746)
STEP DOWN MĚNIČ A4 zadní strana_final.pdf (422916)
 

Zařízení je dodáváno pouze na objednávku dle požadavku zákazníka s dodáním cca do 14 dnů.

Cena: 19 900,- Kč vč. DPH (pro japonskou, americkou normu a se dvěma zásuvkama pro 220V/1500W pro evropskou normu)