PURE CLASS "A" - POWER AMP - MONOBLOCK 20W - Koncové zesilovače - Monobloky 20W

Vážený milovníku hudby a kvalitního, emocemi nabitého poslechu. Jak již jste si na našich stránkách Každý přístroj OldStep u našeho zákazníka je pro nás nekončící závazek, proto se snažíme doručit nekompromisní kvalitu a spolehlivost.

Tato kombinace spolu s gramofonem a sluchátky je vše co v základu potřebujete k tomu abyste naplno prožili poslech své oblíbené hudby.

Sestavu můžete doplnit o špičkový integrovaný předzesilovač Comfort.

Koncové zesilovače lze samozřejmě kombinovat se všemi standardními audio komponenty, ale sladění sestavy s OldStep Comfort předzesilovačem a repro soustavami Nadral jsme věnovali mimořádnou péči a jsme přesvědčení, že tato sestava je v dané cenové kategorii vynikající volbou.

Koncový zesilovač Monoblok PCA-PA-20W je koncipován jako Monoblok, tedy levý a pravý kanál je zesilován v samostatném zesilovači, který je samostatným komponentem. Toto řešení má zásadní výhodu v tom, že koncový zesilovač je umístěn co nejblíže k reprosoustavě a můžete tak minimalizovat délku reproduktorového kabelu a tím eliminovat jeho vliv na reprodukci. Monoblok konstrukce zcela ultimátním způsobem řeší jakékoli přeslechy, vzájemné vazby a vlivy mezi levým a pravým kanálem. Koncepce Monoblok je používána v nejvyšší kategorii High End zařízení.

Druhý a zásadnější aspekt koncepce je konstrukce ve třídě A. Pojem „třída A“ je velmi často používán ve spojení s mnoha různými zařízeními, různých kategorií. Je marketingově vnímán jako značka kvalitního zařízení, ale ve skutečnosti je jeho použití mnohdy zcela mimo realitu a smysl tohoto zapojení. Jako příklad bych uvedl předzesilovače ve třídě A. Za desetiletí mé audio praxe jsem se nesetkal s jiným typem konstrukce předzesilovače než ve třídě A pokud tento nebyl digitální. U napěťových předzesilovačů není žádný důvod a nedává žádný smysl použít jiné zapojení než ve třídě A. Klidový proud není konstrukčním problémem a fakt, že třída A zcela eliminuje přechodové zkreslení, předurčuje toto zapojení pro tento typ použití. Jednoduše řečeno můžete se spolehnout, že každý předzesilovač je postaven v „áčku“ a udávat tento fakt jako výhodu nějakého konkrétního modelu nemá žádnou reálnou hodnotu. Zcela odlišná situace je ale u koncových zesilovačů. U výkonového zesilovače platí, že tento typ zapojení zcela eliminuje přechodové zkreslení stejně jako u předzesilovačů, ale klidový proud potřebný pro dosažení výstupního výkonu se stává zásadní komplikací konstrukce. Klidový proud je v relaci s výstupním výkonem a protéká koncovým stupněm zesilovače stále i když na výstupu není žádný signál. Tento proud způsobuje značné oteplení celého komponentu a stává se ústředním faktorem pro návrh celé konstrukce. Jinými slovy třída A použitá v koncovém zesilovači má jen jednu výhodu v eliminaci přechodového zkreslení a na druhé straně samé nevýhody, trvalá vysoká spotřeba, vysoké oteplení, které vyžaduje robustní a drahou konstrukci chladičů a napájecího zdroje s enormní filtrací baterií kondenzátorů, problematickou stabilizaci pracovního bodu v širokém rozsahu pracovní teploty a řady dalších. Tato jediná výhoda je však zásadní odlišností od všech ostatních tříd zapojení, protože má charakteristické spektrum obsahu harmonických signálů (dominantní jsou liché 3,5,7), které utváří celkový zvukový vjem z poslechu a hudba je to o co nám jde. Opět jednoduše řečeno koncové „áčko“ má podle našich mnoha porovnání odlišný a vyjímečný charakter zvuku, který máme v OldStep rádi.

Řada výrobců vyrábí koncové zesilovače ve třídě A které ale obsahují velmi sofistikované a složité obvody, které kompenzují nevýhody tohoto zapojení, a celou konstrukci výrazně zlevňují a zjednodušují tak aby to ještě mohlo být vzdáleně označeno jako třída „A“ a přitom se to dalo vyrábět a dobře prodávat. S trochou nadsázky si dovolíme tvrdit, že když vezmete do ruky zesilovač s výstupním výkonem v řádu desítek Wattů, nebolí vás při tom záda a nepálí vás to do rukou tak to není nativní áčko ale jen jakýsi mutant s nejistým charakterem skutečné třídy A. Po mnoha experimentech jsme v OldStep zvolili jinou a dosti neobvyklou cestu. Přijali jsme všechny nevýhody třídy A jako fakt a rozhodli jsme se akceptovat všechny důsledky jako je limit výstupního výkonu, vysoká váha a rozměr v poměru k výstupnímu výkonu, komplikovaný tepelný návrh a oteplení dosahující až 50C na chladičích a nutnost precizního výběru komponentů a individualizované ruční výroby a nastavení. Odměnou za to jsme získali klenot, který jsme vybrousili do z našeho pohledu výjimečného zvukového projevu. Pokud jste na své cestě světem audio zařízení došli také ke stejnému pokornému přijetí fyzikálních zákonů a věříte více svým uším než sofistikovaným marketingovým tvrzením, věříme že budete nadšeni z této volby stejně jako my v OldStep.  

Napájecí zdroj

Obvody zesilovače jsou napájeny z robustního zdroje lineární koncepce, která minimalizuje vznik rušivých složek v napájení. Napájecí části je předřazen diskrétní, vysoce kvalitní filtr síťového napájení a ovládací obvod Standby. Ve vypnutém stavu odebírá zesilovač zcela minimální energii v řadu 2VA. Zdroj je tvořen 150VA toroidním transformátorem v audio provedení, za kterým následuje diodový usměrňovač a filtrační baterie o celkové kapacitě 80 000uF. Poslední částí zdroje je tvořena polovodičovým filtrem s násobičem kapacity, takže celková ekvivalentní filtrační kapacita se pohybuje v řádu stovek tisíc uF. Konstrukce napájecího zdroje je naprosto zásadní pro zesilovač ve třídě A protože tato třída zapojení z principu nepotlačuje rušivé složky napájení a lze říci že vše rušivé ze zdroje se transparentně objeví na výstupu v hudebním signálu. Výkonový zesilovač je napájen symetrickým napětím +/- 22V s odběrem cca 1.3A. Trvalý odběr v zapnutém stavu a „ztrátový“ výkon zesilovače, který musí být vyzářen chladiči je tedy cca 50W.

Výkonový zesilovač

Srdcem této části zesilovače jsou dva páry komplementárních, párovaných výkonových tranzistorů Toshiba ve speciálním Darligtonově zapojení. Tento stupeň je buzený symetrickým napěťovým zesilovačem. Celková konstrukce je podřízena filozofii co nejpřímější a nejkratší cesty audio signálu zesilovačem. OldStep filozofie je dosáhnout co nejjednodušší konstrukce ale striktně nikdy ne jednodušší. To znamená, že když v zapojení musí nějaký prvek být, použijeme ho bez ohledu na cenu a komplikace s tím spojené. Celý zesilovač je stejnosměrně vázaný a signál od vstupu k výstupu neprochází žádným kondenzátorem. Stabilizace klidového proudu má ve srovnání s komerčními zesilovači velmi pomalou konstantu regulace a nominální hodnota klidového proudu je dosažena až při úplné teplotní stabilizaci v řádu cca 20 min. Při používání tedy můžete zvolit dvě cesty, zapnout si zesilovače 20 min před tím, než začnete poslouchat nebo si na začátku užívat, jak vaše audio hraje minutu od minuty lépe.

Pomocné a ochranné obvody 

Monoblok PCA – PA – 20W je určen pro spojení s vysoce kvalitními komponenty vyšší cenové kategorie. Z tohoto důvodu jsme při vývoji kladli nekompromisní pozornost ochranným obvodům. Základním prvkem je startovací obvod, který zpožďuje připojení výstupních konektorů po zapnutí ve fázi prvotní stabilizace klidového proudu. Odpojovací obvod obsahuje výkonové relé, které je ovládáno tak aby se minimalizovalo lupnutí a přechodové stavy při vypínání a zapínání zesilovače. Druhým obvodem je sledovač stejnosměrné složky na výstupu zesilovače, který okamžitě aktivuje odpojení a uzemnění výstupů při poruše nebo nesprávné manipulaci. Třetím obvodem ochran je sledovač velikosti signálu na výstupu, který opět okamžitě aktivuje odpojení výstupů při překročení běžné úrovně nf signálu např při chybné manipulaci se signálovými kabely v zapnutém stavu a chrání tak zejména repro soustavy.

Filozofie OldStep konstrukce

Hodnota, kterou ctíme a předáváme našemu zákazníkovi je opakovaná dlouhodobá radost a zážitek z poslechu hudby. Naše konstrukce jsou nekompromisně podřízeny celkovému vjemu a pocitu z hudby, jsou postavené na snaze najít co nejpřímější cestu audio signálu z nosiče k uším posluchače. Máme rádi elektronky, ale používáme širokou škálu elektrických obvodů a koncepcí zapojení a pečlivě volíme použití na správném místě v audio řetězci.

Každý detail komponentů OldStep vychází z našeho dlouholetého vývoje, mnoha experimentů a zkušeností. Výrobky jsou ručně vyráběny a každý kus je nekompromisně kontrolován na zvuk, kvalitu a parametry.

Cena:    71 900,- Kč (vč. DPH za pár černý nebo stříbrný dle požadavku)

Leták ke stažení: 

Monoblocks A4 přední strana_final.pdf (716841)
Monoblocks A4 zadní strana_final.pdf (400063)

Technické parametry

Výstupní výkon: 20W (20Hz – 20kHz)

Výstupní impedance: 8 OHM

Harmonické zkreslení: <0.06 %, @10W, 1kHz

Frekvenční charakteristika: -0.5 dB, 5Hz – 100 kHz

Vstupní citlivost: 0,5V, @10W/8OHM

Vstupní impedance: 33kOHM

Rychlost přeběhu: 12V/us

Odstup rušivých napětí: >90 dB

Spotřeba:   50 W max. zap,  <2 W standby

Napětí sítě: 230 V AC ±10 %, 50 Hz

Rozměry:   240 (š) × 110 (v) × 360 (h) mm

Hmotnost celková (1ks): 6 kg